[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به حجاج بیت‌الله‌الحرام - 1374/02/14
عنوان فیش : استکبار, ایالات متحده امریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل, اسلام
کلیدواژه(ها) : استکبار, ایالات متحده امریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل, اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز استکبار جهانی با پرچمداری امریکا و با طرّاحی صهیونیسم به مبارزه‌یی آشکار با اسلام و مسلمین سرگرم‌اند.

مربوط به :پیام به حجاج بیت‌الله‌الحرام - 1374/02/14
عنوان فیش : مقاومت, استکبار, مسلمان
کلیدواژه(ها) : مقاومت, استکبار, مسلمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسلمانان در صورت عزم و ایستادگی و معرفت، از استکبار قوی‌ترند.