[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1374/02/13
عنوان فیش : جوان, استقلال, معلمان, آموزش و پرورش, تربیت کودکان
کلیدواژه(ها) : جوان, استقلال, معلمان, آموزش و پرورش, تربیت کودکان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
معلّمین عزیز! باید جوانان را بسازید. باید نوجوانان را با روحیه‌ی کار، استقلال و علم‌طلبی، پرورش دهید، نه با روحیه‌ی مدرک‌طلبی.