[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه - 1373/11/28
عنوان فیش : مردم, انقطاع از مردم
کلیدواژه(ها) : مردم, انقطاع از مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای یک نظام از دست دادنِ پشتوانه‌ی مردمی، ضرری بسیار بزرگ و عیبی غیرقابل توصیف است.

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه - 1373/11/28
عنوان فیش : مردم, انقطاع از مردم
کلیدواژه(ها) : مردم, انقطاع از مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از همه‌ی عیوب بالاتر این است که یک نظام پشتوانه‌ی مردمی نداشته باشد.

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه - 1373/11/28
عنوان فیش : آسیب‌شناسی‌ انقلاب‌ اسلامی, اتکای نظام اسلامی به مردم, مردم, ماندگاری و مصونیت و آسیب‌‌‏ناپذیری جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : آسیب‌شناسی‌ انقلاب‌ اسلامی, اتکای نظام اسلامی به مردم, مردم, ماندگاری و مصونیت و آسیب‌‌‏ناپذیری جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علت اين كه دشمن تاكنون نتوانسته به اين كشور و نهضت آسيبى وارد كند، همين است كه مردم پشتوانه‌ى واقعى انقلابند.

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه - 1373/11/28
عنوان فیش : مردم, اتکای نظام اسلامی به مردم, امتیازات نظام اسلامی, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : مردم, اتکای نظام اسلامی به مردم, امتیازات نظام اسلامی, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امتياز بزرگ انقلاب ما اين است كه تكيه‌اش به مردم بوده است.

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نمازجمعه - 1373/11/28
عنوان فیش : مردم, مردمسالاری دینی, اتکای نظام اسلامی به مردم
کلیدواژه(ها) : مردم, مردمسالاری دینی, اتکای نظام اسلامی به مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
(در جمهوری اسلامی ایران)دولت هم مردم است، مسوولين هم مردمند، حكومت هم دست مردم است، نظام هم مال خود مردم است. اين را از دست ندهيد.