[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1373/11/14
عنوان فیش : نفت, تاریخچه نفت در ایران, تاریخ ایران
کلیدواژه(ها) : نفت, تاریخچه نفت در ایران, تاریخ ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
واقعاً مسأله‌ی نفت، یکی از مسائل فوق‌العاده تلخِ ملتِ ایران است که هنوز درست باز نشده است.