[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1373/06/04
عنوان فیش : قوه مجریه‏, ارزش‏های فرهنگ اسلامی, وظیفه دولت
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, ارزش‏های فرهنگ اسلامی, وظیفه دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه‌ی سعی دولت محترم و خدمتگزار، این باشد که ارزشهای اسلامی را هر چه بیشتر در جامعه زنده کند.