[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1373/02/28
عنوان فیش : مردم, گناهان اجتماعی
کلیدواژه(ها) : مردم, گناهان اجتماعی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت هم، اگر بخواهد به راه راست برود، باید بفهمد که کجاها اشتباه کرده است و خطاهای او چیست و به گناه خود اعتراف کند.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1373/02/28
عنوان فیش : مردم, ملتها, رابطه با خدا
کلیدواژه(ها) : مردم, ملتها, رابطه با خدا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
يك ملت اگر بخواهد در راه خود توفيق يابد، بايد رابطه‌ى خود را با خدا درست و اصلاح كند.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1373/02/28
عنوان فیش : مردم, ملتها, ترس از دشمن, استکبار
کلیدواژه(ها) : مردم, ملتها, ترس از دشمن, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
يك ملت، آن وقت رو سياه مى‌شود و درجاده‌ى سراشيب حضيض و بدبختى مى‌افتد كه از زورگويان عالم بترسد.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1373/02/28
عنوان فیش : مردم, ملتها, ترس از دشمن, استکبار
کلیدواژه(ها) : مردم, ملتها, ترس از دشمن, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ملتها از زورگويان بترسند، بدبخت خواهند شد.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1373/02/28
عنوان فیش : مردم, ملت ایران, انقلاب اسلامی, انقلاب
کلیدواژه(ها) : مردم, ملت ایران, انقلاب اسلامی, انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راز اصلى اين‌كه ملت ايران توانست يك قيامت دنيوى به وجود آورد، دنيايى را بيدار سازد و تحول عظيمى ايجاد كند، اين بود كه آن راه خطا و اشتباه را عوض كرد. ملتفت شد كه دنباله‌رَوى از ظلمه و ستمگران و سلاطين طاغوتى، يا سكوت در مقابل آنها خطاست.