[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1372/11/17
عنوان فیش : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), اخلاق امام خمینی, تقوای امام خمینی
کلیدواژه(ها) : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), اخلاق امام خمینی, تقوای امام خمینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امام، مظهرِ تقوا و توجّه و معرفت و عمل برای خدا و اخلاص بود.