[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1372/04/23
عنوان فیش : مردم, استکبارستیزی
کلیدواژه(ها) : مردم, استکبارستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز ديگر شعار «مرگ بر امريكا» متعلق به همه‌ى ملت ايران است.