[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : ایمان, مردم, ایمان مردم, تبلیغات دشمن
کلیدواژه(ها) : ایمان, مردم, ایمان مردم, تبلیغات دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
روحیه‌ی ایمانیِ قوی و عمیق این مردم، چیزی نیست که با این تبلیغات غرض‌آلود دشمنان، متزلزل شود.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : مردم
کلیدواژه(ها) : مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم؛ ملت خودشان، کشور، دین، فرهنگ مسؤولین و انقلاب باشکوه و بسیار قیمتیِ خودشان را دوست می‌دارند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : مردم, ناامید کردن دشمن
کلیدواژه(ها) : مردم, ناامید کردن دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جنجالهاى خصمانه و غرض‌آلود دشمنان ما، از اول در روحيه‌ى اين ملت بزرگ و مقاوم اثر نگذاشته است و امروز هم كمترين اثرى ندارد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : مردم, ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اين مردم، اسلام را انتخاب كرده‌اند؛ اسلام را وسيله‌اى براى اصلاح امور دين و دنيا دانسته‌اند و دشمن، البته نمى‌خواهد بگذارد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم نوشهر - 1372/02/18
عنوان فیش : مردم, آبادانی کشور, سازندگی کشور
کلیدواژه(ها) : مردم, آبادانی کشور, سازندگی کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به فضل پروردگار، اين ملت قدرت آن را دارد كه بدون اعتنا به خصومتهاى دشمنان و بدون اين‌كه پيش كسى دست دراز كند، كشور و خانه‌ى خود رابا دست خودش بسازد.