[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15
عنوان فیش : مردم, تلاشگری, استقلال
کلیدواژه(ها) : مردم, تلاشگری, استقلال
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم توجّه کنند چگونه باید تلاش جامعه را جهت داد. این یعنی استقلال که برای یک ملت مهم است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15
عنوان فیش : مردم, استقلال سیاسی, استقلال
کلیدواژه(ها) : مردم, استقلال سیاسی, استقلال
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این ملت توانست باقدرت خود، استقلال سیاسی را به دست آورد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15
عنوان فیش : استقلال, استقلال سیاسی, استقلال جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : استقلال, استقلال سیاسی, استقلال جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز کشور ما، از لحاظ سیاسی، یک کشور مستقل است؛ کشوری است که روی پای خودش ایستاده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15
عنوان فیش : مردم, استقلال‌طلبی, استقلال
کلیدواژه(ها) : مردم, استقلال‌طلبی, استقلال
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ما مبارزه كرد و استقلال را به‌دست آورد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1372/02/15
عنوان فیش : مردم, استقلال, استقلال سیاسی
کلیدواژه(ها) : مردم, استقلال, استقلال سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بحمدالله، اين ملت توانست با قدرت خود، استقلال سياسى را به دست آورد.