[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال 1372 هجری شمسی‌ - 1372/01/01
عنوان فیش : قوه مجریه‏, مردم
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پایبندیِ انقلابی برای ملت و دولت، گره‌گشا و راهگشاست، و مشکل را برطرف می‌کند.

مربوط به :پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال 1372 هجری شمسی‌ - 1372/01/01
عنوان فیش : انقلاب, قوه مجریه‏, وحدت
کلیدواژه(ها) : انقلاب, قوه مجریه‏, وحدت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم، جهتگیری انقلابی و اسلامی، همان روح کمک و معاونت به دولت و مسؤولین را حفظ کنند. همان وحدت و هماهنگی و یکپارچگی ملی را حفظ کنند.