[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و پرستاران - 1371/08/13
عنوان فیش : شعار ما میتوانیم, استکبار, استکبارستیزی, ریشه‌کنی استکبار جهانی, صبر
کلیدواژه(ها) : شعار ما میتوانیم, استکبار, استکبارستیزی, ریشه‌کنی استکبار جهانی, صبر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما می توانیم دژ استبداد جهانی را، در سطح بین المللی، بشکنیم. البته با صبر، با حوصله، با استمرار مبارزه و تلاش،این کارها شدنی است.