[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های عاشورا - 1371/04/22
عنوان فیش : تقوا, حادثه عاشورا, حضرت امام حسین(علیه السلام), تحلیل حادثه عاشورا
کلیدواژه(ها) : تقوا, حادثه عاشورا, حضرت امام حسین(علیه السلام), تحلیل حادثه عاشورا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر معیار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است که انسان با تقوایی مثل حسین بن علی علیه‌السلام، باید خونش ریخته شود.