[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم سومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1371/03/14
عنوان فیش : استکبار, رابطه ایران و امریکا, ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : استکبار, رابطه ایران و امریکا, ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رابطه‌ى با امريكا مردود است؛ به سبب اين‌كه آمريكا يك دولت استكبارى و متجاوز و ظالم است و با اسلام و جمهورى اسلامى در حال معارضه و محاربه است.

مربوط به :بیانات در مراسم سومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1371/03/14
عنوان فیش : استکبار, تهدید نظام اسلامی, ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : استکبار, تهدید نظام اسلامی, ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
براى ملت و انقلاب ما، بزرگترين خطر، خطر نفوذ استكبار و قدرتهاى جهانى و به‌طور خاص، خطر نفوذ ابرقدرت مهار گسيخته‌ى امريكاست.

مربوط به :بیانات در مراسم سومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1371/03/14
عنوان فیش : استکبار, استکبارستیزی, ظلم, ظلم‌‏ستیزی, موضع نظام جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : استکبار, استکبارستیزی, ظلم, ظلم‌‏ستیزی, موضع نظام جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما با ظلم و استكبار و فشار بر ملتها، مخالفيم. با تحميل و زورگويى ابرقدرتها مخالفيم و در مقابل آن مى‌ايستيم.

مربوط به :بیانات در مراسم سومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1371/03/14
عنوان فیش : ظلم‌‏ستیزی, استکبارستیزی, موضع نظام جمهوری اسلامی, ظلم, استکبار
کلیدواژه(ها) : ظلم‌‏ستیزی, استکبارستیزی, موضع نظام جمهوری اسلامی, ظلم, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما با ظلم و استکبار و فشار بر ملتها، مخالفیم.