[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای کادر مرکزی حزب‌اللَّه لبنان‌ - 1370/12/13
عنوان فیش : قوه مقننه‏, قوه مجریه‏, ولایت فقیه, ولی فقیه, مردم, حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : قوه مقننه‏, قوه مجریه‏, ولایت فقیه, ولی فقیه, مردم, حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در قوه ی مجریه و قوه ی مقننه و در قضیه ی رهبری، حضور مردم،حضور محسوسی است.