[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس - 1370/12/04
عنوان فیش : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن نماینده ای که وارد مجلس می شود، بایستی یک انسان صالح باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس - 1370/12/04
عنوان فیش : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, مجلس شورای اسلامی, سلامت جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, مجلس شورای اسلامی, سلامت جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سلامت نظام، به سلامت مجلس وابسته است.این مجلس سالم و قوی و کارآمد و دارای اعضای مؤمن و منطبق با ضوابط، خواهد توانست پشتیبانی قانونی نظام را به شکل صحیحی انجام دهد.