[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش - 1370/11/19
عنوان فیش : استکبار, استقلال
کلیدواژه(ها) : استکبار, استقلال
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرتهای بزرگ نمی‌خواهند که ملتها نفس بکشند و روی پای خودشان بایستند؛ می‌بینید که روزبه‌روز می‌خواهند قدرت خودشان را در دنیا توسعه بدهند.