[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم بخش دلوار بوشهر - 1370/10/13
عنوان فیش : قرآن, اسلام, نماز, عبادت, ذکر خدا, دستاوردهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای ملت ایران, دستاوردهای جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : قرآن, اسلام, نماز, عبادت, ذکر خدا, دستاوردهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای ملت ایران, دستاوردهای جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هرچه امروز این کشور از عظمت و عزت و قدرت به دست آورده است، در سایه‌ی قرآن و اسلام و نماز و عبادت و ذکر خداست.