[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم روستای لیلک بوشهر - 1370/10/13
عنوان فیش : دست قدرت الهی
کلیدواژه(ها) : دست قدرت الهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
برادران و خواهران! خدا با ماست. دشمنان بارها خواستند ایران و جمهوری اسلامی را مورد تهاجم قرار بدهند و به آن ضربت بزنند؛ اما هر دفعه از این ملت تودهنی خوردند و نتوانستند مقاصد شوم خودشان را انجام بدهند؛ باز هم ان‌شاءاللَّه خدای متعال و دست قدرت الهی با ماست و ما به فضل الهی خواهیم توانست استقلال این کشور را حفظ کنیم و کشور به دست شماها آباد بشود و ان‌شاءاللَّه ایران عزیز الگویی برای مسلمانان سایر مناطق عالم بشود؛ کاری کنند که سایه‌ی شوم دشمنان ملتها از سر مردم برچیده بشود.