[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر - 1370/10/12
عنوان فیش : احساس مسئولیت, بیداری, بیداری, قوه مجریه‏, قوه قضائیه‏, کارگزاران نظام
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت, بیداری, بیداری, قوه مجریه‏, قوه قضائیه‏, کارگزاران نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دستگاه‌هایی كه اجرا دارند؛ یعنی قوه‌ی مجریه، قوه‌ی قضائیه، نیروهای مسلح، و كلا كسانی كه اجرای كاری به عهده‌ی آن‌هاست باید سر پست خودشان، بیدار و هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند.