[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فرزندان ممتاز شاهد - 1370/06/13
عنوان فیش : انقلاب, نقشه دشمن
کلیدواژه(ها) : انقلاب, نقشه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه بايد بدانند كه توطئه‌ى دشمن نسبت به انقلاب تمام نشده است.