[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی - 1392/09/19
عنوان فیش : کار فرهنگی
کلیدواژه(ها) : کار فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فرهنگ، برنامه‌ریزی هم لازم دارد؛ نباید انتظار داشت كه فرهنگ كشور به خودیِ خود خوب بشوند و پیش بروند؛ نه، این برنامه‌ریزی میخواهد.