[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1370/04/20
عنوان فیش : حضرت امام حسین(علیه السلام), تشیع, جامعه اسلامی
کلیدواژه(ها) : حضرت امام حسین(علیه السلام), تشیع, جامعه اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کل جامعه‌ی ما به عنوان یک مجموعه‌ی با تفکر و عقیده‌ی شیعی، زیر چتر امام حسین(ع) است.