[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1370/03/01
عنوان فیش : حج, وظیفه ملی
کلیدواژه(ها) : حج, وظیفه ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این وظیفه‌ی همه است که سعی کنند حج را مایه‌ی آبروی اسلام، و بخصوص برای ما ایرانیها، مایه‌ی آبروی امام خمینی قرار بدهند.