[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1370/02/11
عنوان فیش : احساس مسئولیت, کارگران, وجدان کاری
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت, کارگران, وجدان کاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
كارگران باید با وجدان كار، با احساس مسئولیت، با بكارگیری روح خلاقیت و ابتكار، با توجه به اینكه هر ضربه‌ی چكش آن‌ها، هر پیچ و مهره قرص كردن آن‌ها، هر كار تمیز و خوب آن‌ها، ضربه‌یی بر پیكر استكبار و خدمتی به انقلاب و ایران است، كار كنند.