[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم و کارگزاران نظام - 1369/11/10
عنوان فیش : دستاوردهای انقلاب اسلامی, شجاعت, قدرت ملی, عزت ملی
کلیدواژه(ها) : دستاوردهای انقلاب اسلامی, شجاعت, قدرت ملی, عزت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دستاورد بزرگی كه انقلاب اسلامی به مردم ما داد، مردم را زنده كرد؛ آنها را به هوش آورد و شجاعت و قدرت و عزتشان داد.