[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم و کارگزاران نظام - 1369/11/10
عنوان فیش : مردم, ملت ایران, مبارزه تاریخی ملت ایران با آمریکا
کلیدواژه(ها) : مردم, ملت ایران, مبارزه تاریخی ملت ایران با آمریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ما، اول ملتى بود كه ثابت كرد امريكا هيچ غلطى نمى‌تواند بكند.