[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار راوی، نویسنده و برخی از دست‌اندرکاران کتاب لشکرخوبان - 1392/07/15
عنوان فیش : تاریخ دفاع مقدس, حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
کلیدواژه(ها) : تاریخ دفاع مقدس, حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به این آقایان محترم حوزه‌ی هنری و بقیّه‌ی دستگاه‌های نشر هم توصیه میكنم: این نوشتجات را قدر بدانید. این پدیده‌ها و این فراورده‌های تاریخ انقلاب را، تاریخ دفاع مقدّس را قدر بدانید؛ اینها را باید خیلی قدر دانست. بین مردم هم منتشر بشود.