[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1369/04/20
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی, حاکم اسلامی, حکومت‎ اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی, حاکم اسلامی, حکومت‎ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در نظام اسلامی، حاکم، ولی و دوست و سرپرست و برادر و مرتبط و برای مردم است. این، یكی از افتخارات جمهوری اسلامی است كه توانسته ولایت اسلامی را پیاده كند.