[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان‌ - 1392/05/06
عنوان فیش : تکلیف‌‏مداری
کلیدواژه(ها) : تکلیف‌‏مداری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تكلیف‌گرائی معنایش این است كه انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، بر طبق تكلیف عمل كند؛ برخلاف تكلیف عمل نكند، ضدتكلیف عمل نكند، كار نامشروع انجام ندهد.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان‌ - 1392/05/06
عنوان فیش : تکلیف‌‏مداری, نتیجه گرایی
کلیدواژه(ها) : تکلیف‌‏مداری, نتیجه گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این كه تصور كنیم تكلیف‌گرائی معنایش این است كه ما اصلاً به نتیجه نظر نداشته باشیم، نگاه درستی نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان‌ - 1392/05/06
عنوان فیش : تکلیف‌‏مداری, نتیجه گرایی, جملات طلایی برگزیده
کلیدواژه(ها) : تکلیف‌‏مداری, نتیجه گرایی, جملات طلایی برگزیده
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تكلیف‌گرائی هیچ منافاتی ندارد با دنبال نتیجه بودن، و انسان نگاه كند ببیند این نتیجه چگونه به دست می‌آید، چگونه قابل تحقق است؛ برای رسیدن به آن نتیجه، بر طبق راههای مشروع و میسّر، برنامه‌ریزی كند.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان‌ - 1392/05/06
عنوان فیش : نتیجه گرایی, تکلیف‌‏مداری
کلیدواژه(ها) : نتیجه گرایی, تکلیف‌‏مداری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مگر میشود گفت كه ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد؟ نه. البته آن كسی كه برای رسیدن به نتیجه، برطبق تكلیف عمل میكند، اگر یك وقتی هم به نتیجه‌ی مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانی نمیكند.