[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :سخنرانی در دیدار با خانواده‌های شهدای هفتم تیر و مکه‌ی مکرمه - 1369/04/06
عنوان فیش : برائت از مشرکین
کلیدواژه(ها) : برائت از مشرکین
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
‌استکبار، چه بخواهد و چه نخواهد؛ امریکا، چه بخواهد و چه نخواهد؛ صهیونیسم، چه بخواهد و چه نخواهد، اسلام از نو بیدار شده و این قهرمان عظیم قرنها، دوباره در وسط صحنه بپاخاسته است. هیچ کارى هم از دست دشمنان اسلام ساخته نیست. اکثرِ کارى که مى‌توانند بکنند، این است که از حقد و بغضشان، مسلمانان را در حریم امن الهى، به خاک و خون بکشند. بیشتر از این، چه کار مى‌توانند بکنند؟ حد اکثر کارى که مى‌توانند بکنند، این است که ملتى را که امروز عاشقترین ملتهاى مسلمان به یاد و نام خداست، از زیارت خانه‌ى خدا مصدود و ممنوع کنند؛ کمااینکه کردند. بله، دلهاى ما به خاطر محرومیت از زیارت خانه‌ى خدا، پُر است. قلبهاى ما شکسته و بغض، گلوى ما را گرفته است. اما همین عمل دشمنان اسلام و ایادى و مزدورانشان، باز به عظمت اسلام خواهد انجامید و مظلومیت ملت ایران، آشکارتر خواهد شد و همین مظلومیت است که حقانیت ما را ثابت مى‌کند.
جاى ایرانیان، در خانه‌ى خدا و در ایام حج خالى است؛ اما یاد آن‌ها در مناسک حج، غایب نیست. آن‌هایى که چند سال قبل، شعار «اللّه اکبر» و برائت‌ از مشرکان و وحدت امت اسلامى را از شما یاد گرفتند، امروز همان شعارها را تکرار مى‌کنند. این، نقش ملت ایران است. این ملت باید روز به روز، خودش و روحیه و قلب و اراده‌اش را قوى‌تر بکند. این حوادث زلزله و امثال آن، مى‌تواند وسیله‌ى تقویت اراده‌ى شما ملت بزرگ باشد.