[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1369/03/10
عنوان فیش : استکبارستیزی
کلیدواژه(ها) : استکبارستیزی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز که با دفن مارکسیسم و تلاشی بلوک شرق و قیامهای مردمی بر ضد حکومتهای استبدادی کمونیست، پیش‏بینیهای امام بزرگوار تحقق یافت و یکی از دو ابرقدرت از صحنه‏ی سیاست عالم حذف و به قدرت درجه‏ی دوم تبدیل گردیده و ابرقدرت دیگر هم از سویی با اوج‏گیری مقاومتهای مردمی در بسیاری از نقاط عالم، از جنوب و شمال آفریقا و فلسطین اشغالی تا اقصا نقاط شرق آسیا و از سوی دیگر، با گسترش روزافزون فساد و بی‏ایمانی و بی‏بندوباری، خلأ معنویت و تفکر مکتبی در داخل جامعه‏ی امریکایی و گسسته شدن رشته‏ی «مبارزه با کمونیسم» که همواره سردمداران امریکا می‏خواستند با آن، خلأ یک عقیده‏ی وحدتبخش را در میان ملت خود پُر کنند و نیز از سوی دیگر، برهم ریختن محاسباتی که بر روابط اروپا و امریکا حاکم بود، موجب نفوذ دولت امریکا حتّی بر کشورهای اروپایی می‏شد، به‏شدت احساس خطر می‏کند و موقعیت خود را در جهان متزلزل می‏بیند.