[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیست‌ و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1392/03/14
عنوان فیش : نقد منصفانه
کلیدواژه(ها) : نقد منصفانه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتقاد به معنای انكار جهات مثبت نیست؛ انتقاد این است كه انسان كار مثبت را بگوید، نقص و ضعف را هم بگوید.