[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - 1368/11/20
عنوان فیش : حیات طیبه, جامعه اسلامی
کلیدواژه(ها) : حیات طیبه, جامعه اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما در راه اسلام و زندگی و حیات طیبه‌ی اسلامی برای شما مردم و جامعه‌ی اسلامی در دنیا، از هیچ كوششی فروگذار نمی‌كنیم و هیچ عاملی هم به فضل پروردگار نخواهد توانست ما را از این صراط مستقیم و خط روشن منحرف كند.