[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعى از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور به‌مناسبت روز ملّى مبارزه با آمریکا - 1368/08/10
عنوان فیش : دانشجو, جوان, دانش‌آموزان
کلیدواژه(ها) : دانشجو, جوان, دانش‌آموزان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شما دانشجویان و دانش آموزان و جوانان، برای نسل آینده و دوره ی بعد، پایه های اصلی انقلابید.