[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : حقوق بشر
کلیدواژه(ها) : حقوق بشر
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
فاجعه سهمگین قانا دلهای ما را لبریز از درد و اندوه کرده و ما و دیگر ملتهای مسلمان و همه آزادگان جهان را سوگوار و خشمگین ساخته است.
آن کودکان معصوم , آن تن های ضعیف و رنجور , آن دلهای وحشت زده و کوچک به چه گناهی کشته شدند , دل آتش گرفته مادران و پدران آنان چرا باید به دست صهیونیستهای خونخوار و حامیان مست و مغرور امریکایی این چنین کباب می‌شد , بیست روز بمباران بی وقفه لبنان , بیست روز جنایت در حجم انبوه , ویرانسازی یک کشور و قتل عام غیرنظامیان در آن و فاجعه‌ای همچون کشتار قانا از کدام پشتوانه منطق و استدلا‌ل برخوردار است که دنیای مدعی تمدن و سازمان ملل و دولتها و سازمانهای مدعی حقوق بشر اینگونه در برابر آن خونسرد و بی تفاوتند.
دنیای اسلا‌م تا کی باید وجود سراپا فتنه و شر رژیم صهیونیستی را تحمل کند, دولتهای اسلا‌می تا کی باید دست امریکای جنگ افروز و مستکبر را در این منطقه حساس بازبگذارند.
آنچه در لبنان اتفاق افتاد , حقوق بشر امریکایی را برای همه معنا کرد و خاورمیانه‌ای را که دولت امریکا در پی آن است نشان داد.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملّت های مسلمان بیش از همیشه از امریکا متنفر و بر آن خشمگینند.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : امت بزرگ اسلامی, ایالات متحده امریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل
کلیدواژه(ها) : امت بزرگ اسلامی, ایالات متحده امریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رژیم امریکا با حمایتش از جنایتها و جنایتکاران صهیونیست و با تجاوز آشکارش به حقوق ملّت های مسلمان باید منتظر سیلی سخت و مشت کوبنده امت اسلا‌می باشد.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش :
کلیدواژه(ها) :
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سیاست راهبردی امریکا ایجاد ناامنی و بحران و جنگ در این منطقه است.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, رژیم صهیونیستی, مقاومت, جهاد
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, رژیم صهیونیستی, مقاومت, جهاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رفتار و خوی تجاوزگرانه امریکا و اسرائیل روح مقاومت را بیش از پیش در دنیای اسلا‌م زنده خواهد کرد و ارزش جهاد را برای آنان نمایانتر خواهد ساخت.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : صهیونیسم بین‌‏الملل, مقاومت
کلیدواژه(ها) : صهیونیسم بین‌‏الملل, مقاومت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیای اسلا‌م و جوانان مسلمان در همه کشورهای اسلا‌می بدانند که راه مقابله با گرک وحشی صهیونیزم و تجاوزگری شیطان بزرگ جز مقاومت فداکارانه نیست.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : تسلیم, ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : تسلیم, ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تسلیم و انقیاد در برابر دولتمردان ماجراجو و فتنه گر امریکا بر طمع و جسارت آنان می افزاید و کار را بر ملّت ها سخت تر می کند.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : حزب الله, امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : حزب الله, امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز حزب الله خط مقدم دفاع از امت اسلا‌می و همه ملّت های این منطقه است.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا
کلیدواژه(ها) : سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آنچه در لبنان اتفاق افتاد , حقوق بشر امریكایی را برای همه معنا كرد و خاورمیانه‌ای را كه دولت امریكا در پی آن است نشان داد.
امروز برای همه روشن شده است كه تهاجم به لبنان نقشه‌ای از پیش طراحی شده و اقدامی امریكایی , صهیونیستی به عنوان گامی اساسی در راه تسلط بر خاورمیانه و جهان اسلا‌م بوده است.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : رژیم صهیونیستی
کلیدواژه(ها) : رژیم صهیونیستی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای دشمن صهیونیستی دین و آئین و مسجد و کلیسا و شیعه و سنی فرق نمی‌کند، رژیمی است نژادپرست و متجاوز و سفاک، اگر مانعی در راه خود نبیند، از هیچ جنایتی به هر گروه و هر ملت روگردان نیست.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ایران اسلا‌می مقاومت در برابر زورگویی ها و تجاوزگری های امریکا و شرارت های رژیم صهیونیستی را وظیفه خود می‌داند و در کنار همه ملتهای مظلوم به ویژه مردم عزیز لبنان و ملت مبارز فلسطین خواهد ایستاد.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : جنگ ۳۳ روزه لبنان سال 1385
کلیدواژه(ها) : جنگ ۳۳ روزه لبنان سال 1385
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
فاجعه سهمگین قانا دلهای ما را لبریز از درد و اندوه کرده و ما و دیگر ملتهای مسلمان و همه آزادگان جهان را سوگوار و خشمگین ساخته است.
آن کودکان معصوم , آن تن های ضعیف و رنجور , آن دلهای وحشت زده و کوچک به چه گناهی کشته شدند , دل آتش گرفته مادران و پدران آنان چرا باید به دست صهیونیستهای خونخوار و حامیان مست و مغرور امریکایی این چنین کباب می‌شد , بیست روز بمباران بی وقفه لبنان , بیست روز جنایت در حجم انبوه , ویرانسازی یک کشور و قتل عام غیرنظامیان در آن و فاجعه‌ای همچون کشتار قانا از کدام پشتوانه منطق و استدلا‌ل برخوردار است که دنیای مدعی تمدن و سازمان ملل و دولتها و سازمانهای مدعی حقوق بشر اینگونه در برابر آن خونسرد و بی تفاوتند.
دنیای اسلا‌م تا کی باید وجود سراپا فتنه و شر رژیم صهیونیستی را تحمل کند, دولتهای اسلا‌می تا کی باید دست امریکای جنگ افروز و مستکبر را در این منطقه حساس بازبگذارند.
آنچه در لبنان اتفاق افتاد , حقوق بشر امریکایی را برای همه معنا کرد و خاورمیانه‌ای را که دولت امریکا در پی آن است نشان داد.
امروز برای همه روشن شده است که تهاجم به لبنان نقشه‌ای از پیش طراحی شده و اقدامی امریکایی , صهیونیستی به عنوان گامی اساسی در راه تسلط بر خاورمیانه و جهان اسلا‌م بوده است.
بوش و همکاران امریکایی وی به همان اندازه در فجایع لبنان گنهکارند که سران خبیث و رو سیاه رژیم صهیونیستی و سکوت سازمان ملل و بیشتر دولتهای غربی و حمایت برخی از دولتها همچون دولت بدسابقه و بدنام انگلیس آنان را نیز به اندازه‌های مختلف در قضاوت امروز و فردای بشریت و در مواخذه و عقوبت عظیم الهی مسئول و شریک جرم می سازد.
امروز ملتهای مسلمان بیش از همیشه از امریکا متنفر و بر آن خشمگینند.
دولتهای آنان نیز حتی آنها که ملا‌حظات سیاسی موجب محدودیت آنها است , از این همه تعدی وقاحت آمیز و مستکبرانه بیزار و بر آن معترضند.
رژیم امریکا با حمایتش از جنایتها و جنایتکاران صهیونیست و با تجاوز آشکارش به حقوق ملتهای مسلمان باید منتظر سیلی سخت و مشت کوبنده امت اسلا‌می باشد.
ایستادگی ملت لبنان و مجاهدت قهرمانانه حزب الله و اقتدار برخاسته از ایمان و صبر و توکل آنان نماد دیگری از بیداری دنیای اسلا‌می و عزم راسخ آن در برابر دشمنی ها و کین توزی ها است.
مشت پولا‌دین جوانان مومن و شجاع و مظلوم لبنانی اکنون بر چهره زشت متجاوزان فرود آمده و شیشه غرور مستانه آنان را شکسته است.
سیاست راهبردی امریکا ایجاد ناامنی و بحران و جنگ در این منطقه است.
بدانند که هرچه ناامنی را گسترش دهند ملتها را بر خود خشمگین تر و دنیا را برای خود ناامن تر خواهند کرد.
رفتار و خوی تجاوزگرانه امریکا و اسرائیل , روح مقاومت را بیش از پیش در دنیای اسلا‌م زنده خواهد کرد و ارزش جهاد را برای انان نمایانتر خواهد ساخت.
دنیای اسلا‌م و جوانان مسلمان در همه کشورهای اسلا‌می بدانند که راه مقابله با گرک وحشی صهیونیزم و تجاوزگری شیطان بزرگ جز مقاومت فداکارانه نیست.
تسلیم و انقیاد در برابر دولتمردان ماجراجو و فتنه گر امریکا بر طمع و جسارت انان می افزاید و کار را بر ملتها سخت تر می کند.
اگر لبنان تسلیم تجاوز اسرائیل و امریکا می شد و اگر جوانان مجاهد حزب‌الله و مردم مظلوم جنوب رنج این دفاع مقدس را به جان نمی خریدند , محنتی بلند مدت و ذلتی روز افزون همه ملت لبنان را تهدید می کرد و ادامه این روند تهاجمی تمام این منطقه را در بر می گرفت.
امروز حزب الله خط مقدم دفاع از امت اسلا‌می و همه ملتهای این منطقه است.
برای دشمن صهیونیستی دین و آئین و مسجد و کلیسا و شیعه و سنی فرق نمی‌کند , رژیمی است نژادپرست و متجاوز و سفاک , اگر مانعی در راه خود نبیند , از هیچ جنایتی به هر گروه و هر ملت روگردان نیست.
ملتهای منطقه و فرقه های اسلا‌می و پیروان دینهای مختلف در لبنان و در همه کشورهای اسلا‌می باید دست اتحاد به یکدیگر دهند و نگذارند , تفرقه آنان موجب قوت دشمن شود.
ایران اسلا‌می مقاومت در برابر زورگویی ها و تجاوزگری های امریکا و شرارت های رژیم صهیونیستی را وظیفه خود می‌داند و در کنار همه ملتهای مظلوم به ویژه مردم عزیز لبنان و ملت مبارز فلسطین خواهد ایستاد.
امریکا که با حمایت صریح خود از کشتار غیرنظامیان لبنانی و مخالفت صریح با آتش بس در لبنان و کمک تسلیحاتی مالی و سیاسی به متجاوزان صهیونیست عملا مجرم صحنه این فجایع بزرگ است , اکنون درصدد آن است که با تحمیل شرایط خود بر ملت و دولت لبنان ظلمی مضاعف را بر آنان وارد آورد.
بی شک آن ملت مقاوم و آن مجاهدان شجاع زیر بار چنین ظلمی نخواهند رفت و جز بر اساس مصالح خود تصمیمی نخواهند گرفت.
اینجانب مصائب وارد امده بر ملت لبنان به ویژه فاجعه بزرگ قانا را به آن ملت عزیز و به مجاهدان نستوه و به برجستگان و مسئولا‌ن سیاسی آن کشور تسلیت می گویم و همدردی ملت بزرگ ایران را با آنان اعلا‌م می کنم.
سلا‌م بر ملت لبنان , سلا‌م بر حزب الله پیروز و سلا‌م بر رهبر دلا‌ور و مومن عربی سید حسن نصرالله.
قال الله تعالی : فاصبر ان وعدالله حق و لایستخفنک الذین لایوقنون.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : برخورد با ظالم و دفاع از مظلوم
کلیدواژه(ها) : برخورد با ظالم و دفاع از مظلوم
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
ایران اسلا‌می مقاومت در برابر زورگویی ها و تجاوزگری های امریکا و شرارت های رژیم صهیونیستی را وظیفه خود می‌داند و در کنار همه ملتهای مظلوم به ویژه مردم عزیز لبنان و ملت مبارز فلسطین خواهد ایستاد.