[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/07/05
عنوان فیش : اتقان کاری
کلیدواژه(ها) : اتقان کاری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
گمرک جمهوری اسلامی، اولین منزل و دروازه‏ی ورودی برای خارجی‏هاست و در همین منزل اول، ادب و امانت و میهمان‏نوازی و حدود مسلمانیِ ما را می‏سنجند و امیدوارم تلاش شود تا کار، با مقررات آسان و در کمال سلامت و سهولت و اتقان‏ و استحکام و بدون هیچ‏گونه فشار غیر قانونی و ناشی از سلیقه‏ی شخصی انجام بگیرد؛ به‏طوری‏که منافع ملت از این طریق مورد خطر و تهدید قرار نگیرد. گرچه امروز، تلاش و زحمت زیادی جهت گره‏گشایی مشکلات توسط دستگاه‏های دولتی صورت می‏گیرد؛ ولی در شرایط فراغت از جنگ، باید گمرک إن شاء اللّه به بهترین شکلِ مطلوب ظاهر شود.