[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/06/01
عنوان فیش : روحیه جهادی
کلیدواژه(ها) : روحیه جهادی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
به‌طور مختصر می‌گویم که حفظ و تداوم نعمتهای الهی - چه مادّی و چه معنوی - مشکلتر از به‌دست آوردن آنهاست. یعنی بعد از آن که خداوند متعال، نعمت خودش را به انسان یا یک ملت داد، چه این نعمت مادّی باشد - مثل ثروت و رفاه و سلامتی و از این قبیل - و چه نعمت معنوی باشد - مثل عزت و استقلال و آزادی و ایمان و روحیه‌ی جهاد و مقاومت - تلاش و زحمتی برای حفظ این نعمتها لازم است.
ما خیلی از ملتها را در تاریخ سراغ داریم که نعمت خدا شامل حال آنها شد؛ اما نتوانستند این نعمت را برای خودشان حفظ کنند.