[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/15
عنوان فیش : مشارکت مردم
کلیدواژه(ها) : مشارکت مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
سازندگی كشور و حركت به سمت آبادانی و عمران و توسعه‌ی اقتصادی، ابتكار و تلاش و همكاری با دستگاه‌های دولتی، شركت در بازسازی كشور با پول و فكر، حضور مردم را در صحنه نشان خواهد داد. همین كارهاست كه تاكنون انقلاب را باطراوت طراوت و بانشاط نگهداشته است و روح مقدس امام (ره) را خشنود خواهد كرد.