[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/14
عنوان فیش : رحلت امام خمینی
کلیدواژه(ها) : رحلت امام خمینی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
دست نیرومندی كه دلهای شما مردم را به انقلاب و امام و جمهوری اسلامی با استحكام متصل كرد، و نیروی عظیمی كه ملت ایران را مثل اقیانوسی مواج در تمام مراحل انقلاب - از جمله بعد از رحلت امام امت(ره) - در مقابل چشم جهانیان قرار داد، عبارت از ایمان و اعتقاد شما به خدا و اسلام است؛ این عامل اصلی را نباید دست كم گرفت.