[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/14
عنوان فیش : بنیادگرایی, قدرت ملی
کلیدواژه(ها) : بنیادگرایی, قدرت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما افتخار مى‌كنيم كه به اصول و بنيانهاى اسلامى برگشته‌ايم؛ اين راز قوت و قدرت ماست.