[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/13
عنوان فیش :تلاش همیشگی آمریکا برای ایجاد اختلاف میان برادران مسلمان
کلیدواژه(ها) : شیطان, دشمن, ایالات متحده امریکا, انبیای الهی
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
امروز بحمداللَّه احساس می‌کنیم که دشمن از ایجاد اختلاف میان اقوام ایرانی و برادران مسلمان در داخل کشور مأیوس شده است. البته طبیعت شیطان این است که هرگز از وسوسه و نفوذ و خرابکاری به‌طور کامل مأیوس نمی‌شود. شما می‌بینید حتّی «عباداللَّه المخلصین» (1) هم در معرض وسوسه‌ی شیطان قرار می‌گیرند؛ حتّی انبیای عظام الهی هم در معرض نفوذ و دخالت آراء و وسوسه‌های شیطانی قرار می‌گیرند؛ منتها شیطان زورش به آنها نمی‌رسد، ولی به‌هرحال اقدام خودش را می‌کند.
شیطان نمی‌گوید که چون این شخص، مؤمن و صالح و عبد مخلص خداست، دیگر نمی‌توان او را گمراه کرد و نباید سراغ او رفت؛ خیر، شیطان حتّی سراغ مخلصین هم می‌رود؛ منتها مخلصین به شیطان تودهنی می‌زنند؛ «انّ الّذین اتّقوا اذا مسّهم طائف من الشّیطان تذکّروا فاذا هم مبصرون»(2)
شیطان بزرگ، شیطان استکبار و شیطان سیاست هم عیناً همین‌گونه است؛ تودهنی را می‌خورد، اما بکلی مأیوس نمی‌شود. خیال نکنیم که چون از اول انقلاب تاکنون، به شیطان بزرگ رو و میدان ندادیم تا بین ما ایجاد اختلاف کند، پس دیگر درصدد وسوسه‌ی ما برنخواهد آمد؛ خیر، شیطان بزرگ، یعنی امریکا و نیز اذناب او - حکومتهای مرتجع - با روشهای سیاسی و ایجاد مذهبهای اختراعی و اعمال سیاستهای شیطانی خود، دایماً در این فکرند که بین دو برادر تنی را هم جدایی بیندازند؛ چه رسد بین برادران دینی و میهنی و اقوام گوناگون!
1 ) سوره مبارکه الصافات آیه 40
إِلّا عِبادَ اللَّهِ المُخلَصينَ
ترجمه :
جز بندگان مخلص خدا (که از این کیفرها برکنارند)!

1 ) سوره مبارکه الصافات آیه 74
إِلّا عِبادَ اللَّهِ المُخلَصينَ
ترجمه :
مگر بندگان مخلص خدا!

1 ) سوره مبارکه الصافات آیه 128
إِلّا عِبادَ اللَّهِ المُخلَصينَ
ترجمه :
مگر بندگان مخلص خدا!

1 ) سوره مبارکه الصافات آیه 160
إِلّا عِبادَ اللَّهِ المُخلَصينَ
ترجمه :
مگر بندگان مخلص خدا!

1 ) سوره مبارکه الصافات آیه 169
لَكُنّا عِبادَ اللَّهِ المُخلَصينَ
ترجمه :
به یقین، ما بندگان مخلص خدا بودیم!»

2 ) سوره مبارکه الأعراف آیه 201
إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوا إِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِنَ الشَّيطانِ تَذَكَّروا فَإِذا هُم مُبصِرونَ
ترجمه :
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطان شوند، به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) می‌افتند؛ و (در پرتو یاد او، راه حق را می‌بینند و) ناگهان بینا می‌گردند.


مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/13
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
طبیعت‌ شیطان‌ این‌ است‌ که‌ هرگز از وسوسه‌ و نفوذ و خرابکاری به‌طور کامل‌ مأیوس‌ نمیشود. شما میبینید حتی "عبادالله‌ المخلصین‌" هم‌ در معرض‌ وسوسه‌ی شیطان‌ قرار میگیرند؛ حتی انبیای عظام‌ الهی هم‌ در معرض‌ نفوذ و دخالت‌ آراء و وسوسه‌های شیطانی قرار میگیرند؛ منتها شیطان‌ زورش‌ به‌ آنها نمیرسد، ولی به‌ هر حال‌ اقدام‌ خودش‌ را میکند.
شیطان‌ نمیگوید که‌ چون‌ این‌ شخص، مؤمن‌ و صالح‌ و عبد مخلص‌ خداست، دیگر نمیتوان‌ او را گمراه‌ کرد و نباید سراغ‌ او رفت‌; خیر، شیطان‌ حتی سراغ‌ مخلصین‌ هم‌ میرود؛ منتها مخلصین‌ به‌ شیطان‌ تودهنی میزنند؛ "ان‌ الذین‌ اتقوا اذا مسهم‌ طائف‌ من‌ الشیطان‌ تذکروا فاذا هم‌ مبصرون‌".

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/13
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جدایی و دشمنی، یک امر طبیعی نیست‌; کار شیطان‌ است.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/13
عنوان فیش : شیطان
کلیدواژه(ها) : شیطان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
طبیعت‌ شیطان‌ این‌ است‌ که‌ هرگز از وسوسه‌ و نفوذ و خرابکاری به‌طور کامل‌ مأیوس‌ نمیشود.