[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/12
عنوان فیش : دست قدرت الهی
کلیدواژه(ها) : دست قدرت الهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
زندگی و حیات‌ طیبه‌ی اسلامی، یعنی سعادت‌ دنیا و عقبی و رفاه‌ مادی و تعالی معنوی. انقلاب‌ ما این‌ حرکت‌ را در کشور به‌ وجود آورد و دست‌ قدرتمند الهی رهبر و امام‌ بزرگوار آن‌ را به‌ پیش‌ برد، و از این‌ جهت‌ امروز بحمدالله‌ در دنیا ملتی نمونه‌ هستیم‌.