[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/04/11
عنوان فیش : رحلت امام خمینی
کلیدواژه(ها) : رحلت امام خمینی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
وقاحت و گستاخی و عمل مذبوحانه‌ی آنها[دشمنان] نشاندهنده‌ی این است كه اسلام پایه‌های كفر و استكبار جهانی را لرزانده است و سران این كشورها از اسلامی كه پرچم آن امروز در دست جمهوری اسلامی و ملت ایران است، احساس خطر می‌كنند. بنابراین، پیام غیرمستقیم خصومتهای دشمن عبارت از قدرت جمهوری اسلامی است.
دایماً در طول ده سال گذشته تبلیغات می‌كردند كه جمهوری اسلامی متزلزل و رو به زوال است؛ اما درحقیقت، عمل آنها نشان داد كه نظام ما كلمه و شجره‌ی طیبه‌یی است كه «اصلها ثابت و فرعها فی السّماء تؤتی اكلها كلّ حین باذن ربّها»(2). امام بزرگوار با آن قلب نورانی و ذهن روشن، مكرراً این قدرت را به دنیا اثبات كرد و یك بار دیگر در هنگام ارتحال ملكوتی آن زاده‌ی پیامبران و دنباله‌رو انبیای الهی، اصالت و استحكام آن روشن و واضح شد.