[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/03/30
عنوان فیش : رحلت امام خمینی
کلیدواژه(ها) : رحلت امام خمینی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
از عوامل رشد یك ملت این است كه از حادثه‌‌یی كه ممكن است به نظر دشمن یك عامل ضعف به حساب آید، از همان حادثه به عنوان عامل قوّت استفاده كند. از سالهای پیش، تحلیل همه‌ی دشمنان ما این بود كه با رحلت امام بزرگوار - كه ركن اساسی و سنگینترین وزنه‌ی انقلاب و عمود حقیقی خیمه‌ی نظام به حساب می‌آمدند - انقلاب نابود می‌شود و وحدت ملت مخدوش می‌گردد و جمهوری اسلامی دچار ضعف ویا انحلال خواهد شد!
حقیقتاً اگر كسی با ابزارهای مادّی و با چشم ظاهری تحلیل می‌كرد، همین نتیجه‌ی قهری و طبیعی را به دست می‌آورد. در این تحلیل، فقدان امام(ره) عامل تمام شدن همه چیز به حساب می‌آمد. ملت ما در این امتحان بزرگ، عكس این مطلب را ثابت كرد و از آن حادثه‌یی كه عامل ویرانی به حساب می‌آمد، در جهت ثبات و وحدت و پیشرفت استفاده كرد. بنابراین، با هوشیاری و ایمان مخلصانه‌ی ملت، فقدان امام(ره) به عامل قوّت در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. امروز رشد وبینش مردم ما، حتّی از مسلمانان صدر اسلام و زمان پیامبر اكرم(ص) نیز بیشتر است؛ زیرا آنها نتوانستند بعد از رحلت آن بزرگوار، وحدت و تحرك و ایمان خود را حفظ كنند؛ اما ملت ما توانست این كار را بكند.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1368/03/30
عنوان فیش : رحلت امام خمینی
کلیدواژه(ها) : رحلت امام خمینی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
تا امام بزرگوار - آن مظهر وحدت و سرچشمه‌ی جوشان الفت و محبت - در میان آحاد مردم بود، دشمن نتوانست كاری انجام دهد. تمام دلبستگی استكبار این بود كه در فقدان امام، وارد صحنه شود. امروز بحمداللَّه ملت ما در یك انسجام اعجاب‌انگیزی قرار دارد. ما باید در برابر این نعمت بزرگ الهی، به دستور خدا عمل كنیم. اگر كفران نعمت شد، نعمتِ اعطا شده زایل می‌‌گردد. این الفت و محبت میان دلهای مردم را خدا به وجود آورد. دست خدا با این ملت بود كه موجب شد دلها به هم نزدیك شوند.
در صدر اسلام هم خدای متعال به پیامبر خود همین نكته را فرمود: «لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الّفت بین قلوبهم ولكنّ اللَّه الّف بینهم». خدا دل‌های شما را به هم نزدیك كرد. او احساس محبت و صمیمیت و فشردگی صفوف برای دفاع از انقلاب را به شما داد. شكر نعمت اعطا شده آن است كه ما این محبت و الفت را در دل و عمل و زبان خودمان حفظ كنیم. دشمن بی‌كار نمی‌نشیند؛ او دایماً مشغول ایجاد شر و فساد است.
برادران و خواهران! انقلاب بزرگ اسلامی ما، تمام مسلمانان دنیا را امیدوار كرده است. اگر مسلمانان در شرق وغرب عالم و در آسیا و اروپا و آفریقا، برای ارتحال امام(ره) عزادار می‌شوند و مثل ملت ایران عزاداری می‌كنند، به دلیل امیدی است كه حركت ملت ایران به رهبری امام در دلهای آنها به وجود آورده است. آنها امام بزرگوار ما را مظهر آرزوها و امیدهای خودشان به حساب می‌آوردند؛ لذا در غم آن عزیز، آن‌گونه عزاداری می‌كردند. انقلاب ما در دلهای مسلمانها امید به وجود آورده است. ما باید این امیدواری را حفظ كنیم. در صورتی این امید حفظ خواهد شد كه در همان خط و راهی كه امام عزیز، ملت و مسؤولان را به سمت اهداف انقلاب حركت دادند، ادامه‌ی مسیر بدهیم و از هیچ چیز نترسیم.