[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نماینده‌ی ولی‌فقیه، وزیر و جمعى از کارکنان جهاد سازندگى سراسر کشور - 1368/03/20
عنوان فیش : رحلت امام خمینی
کلیدواژه(ها) : رحلت امام خمینی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من امروز احساس می‌كنم كه چون ضایعه بزرگ، و حادثه سنگین، و خسارت بالاتر از حد تصور است، باید تلاش خود را مضاعف كنیم. وقتی خدا چشم را از انسانی گرفت، حواس سامعه و شامه و ذایقه و لامسه و تمام استعدادهای او به كمكش می‌آیند. البته گوش و دیگر حواس انسان، كار چشم را نمی‌كنند؛ اما مقداری از ضایعه را می‌كاهند. در این مواقع، دیگر حواس هنری را نشان می‌دهند كه در بودن چشم، آن هنر و حساسیت را نداشتند و یا امكان بروز آن را پیدا نمی‌كردند.
ما امروز در فقدان امام و چشم بینای انقلاب، باید این‌گونه عمل كنیم. اگر این نعمت را با خود نداریم، بیایید سامعه و شامه و ذایقه و لامسه و همه‌ی احساسهای مكمون و مكنون خود را بیش از گذشته به كار اندازیم. امروز باید بیشتر كار كنیم، بیشتر فكر كنیم و همبستگی بهتری داشته باشیم، تا بتوانیم وظایفمان را انجام دهیم.