[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1384/10/19
عنوان فیش : استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ترديد نبايد كرد كه دنياى استكبار، بيدارى مسلمانان و اتحاد اسلامى و پيشرفت ملتهاى ما در ميدانهاى دانش و سياست و نوآورى را، بزرگترين مانع سلطه و سيطره‌ى جهانى خود مى‌شمارد و با همه‌ى توان با آن مى‌ستيزد.