[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱ - 1391/01/01
عنوان فیش : صادرات غیرنفتی
کلیدواژه(ها) : صادرات غیرنفتی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
افزایش شش برابری داروهای نوتركیب، افزایش صادرات كالا و خدمات دانش‌بنیان؛ اینها همه مربوط به سال 90 است. اینها بخشی از دستاوردهای «سال جهاد اقتصادی» است.