[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم و خانواده شهدا و ایثارگران - 1390/12/10
عنوان فیش : رابطه با خدا, کارگزاران نظام
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, کارگزاران نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی دل ملت، دل مسئولین، دل دلسوزان با خدا باشد، خدا راه را آسان میکند، تسهیل میکند، راه را باز میکند، توفیق میدهد.