[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش - 1390/11/19
عنوان فیش : مقاومت, ایستادگی در راه خدا, ایثار, تقوا, معنویت‎گرایی
کلیدواژه(ها) : مقاومت, ایستادگی در راه خدا, ایثار, تقوا, معنویت‎گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
روحیه‌ی فداکاری و ایستادگی و حساب کردن پای خدا را حفظ کنید؛ پاکیزگی و طهارت و تقوای معنوی را روزبه‌روز افزایش دهید.